11|11|2022

Persoonlijk jaar | start opleiding
Jaar 1: Basisjaar
Benoît Hovelaque, Claartje Kocken & Marcel Favier,
De Heerlijckyt in Geetbets
lees meer >

23|03|2023

ITIP-intensive | voor oud-deelnemers Persoonlijk Jaar
met Claartje Kocken
De Heerlijckyt in Geetbets
lees meer >