ITIP

Het ITIP is een opleidingsinstituut voor iedereen die tot volle bloei wil komen. We leren je leven en werken vanuit bezieling, vreugde en vertrouwen. We geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk drijft, je vervuld leeft en je bestemming vindt in de wereld.

Wie wij zijn
Het ITIP, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, is opgericht in 1983 door Hans Korteweg en Jaap Voigt, die elkaar ontmoet hebben tijdens hun scholing bij Eva en John Pierrakos in de VS. In 2000 namen Bas Klinkhamer, Hans Wopereis, Bertie Hendriks en een kring van begeleiders de organisatie van hen over en bouwden het uit tot een bruisende eigenzinnige werkplek waar inmiddels ruim dertig begeleiders werken. Leidraad van ons geheel is de wens om mensen en organisaties te helpen bij het vormgeven van hun bezieling. Onze begeleiders zijn geschoold op hun eigen vakgebied en hebben eveneens een intern opleidingstraject bij ons doorlopen. Ze weten uit eigen ervaring wat het betekent om een fundamentele wending te maken in je bestaan. Sinds 2021 is de dagelijkse leiding in handen van Bas Klinkhamer (algemeen directeur), Nanske Kuiken en Ruth Soesman. Samen vormen zij het dagelijks bestuur.

Het ITIP werkt op individueel niveau (persoonlijke ontwikkeling in onze open opleidingen en loopbaantrajecten) en in organisaties (organisatieontwikkeling, waar we werken met teams en leidinggevenden). De kruisbestuiving en aanvullende mogelijkheden zijn daarin uniek.

Persoonlijke ontwikkeling
De ITIP Opleiding is al ruim dertig jaar onze kernactiviteit. Zij biedt een totale leerweg gericht op persoonlijke ontwikkeling en toegepaste spiritualiteit. De opleiding inspireert en is een transformerende ervaring. Je leert met tegenslagen omgaan, een open blik houden en met compassie aangaan wat er speelt. Binnen de veilige omgeving die wij creëren ontwikkel je zelfkennis, daadkracht en vertrouwen om keuzes te maken die aansluiten bij wie jij ten diepste bent. Vanuit dezelfde grondslag bieden we ook een opleiding voor coaches (Instrument voor Hulp), voor leidinggevenden (Beziel je Leiderschap) en een procesgericht traject: het Persoonlijk Traject (NL) / Persoonlijk Jaar (BE).

Persoonlijk Jaar

Sinds 2011 organiseert het ITIP jaarlijks het Persoonlijk Jaar in België. In november 2023 gaat de 13e editie van start. 

Ons team in België

Claartje Kocken
Claartje Kocken

“Ik houd van het werken met groepen, van de intensiteit die dat met zich meebrengt. In het begeleiden van mensen probeer ik altijd te horen wat er doorheen klinkt. Wat is iemands eigen geluid? Kan die kern tot klinken komen?”

Binnen het ITIP werk ik als begeleider in de ITIP Opleiding en in het Persoonlijk Jaar België. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor individuele coaching en voor workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Otilia Depas

“Leven en werken vanuit mijn hart. Met die liefdevolle aandacht luisteren naar de muziek die speelt in elk mens, in elk van ons. Dat vind ik het meest waardevolle dat er is!”

Binnen het ITIP ben ik begeleider van het basisjaar van het Persoonlijk Jaar in België. In 2013 was ik zelf deelnemer van dit traject. Sindsdien heeft de ervaringsgerichte manier van werken me steeds gelukkiger gemaakt. Ik heb bij het ITIP de opleiding Instrument voor Hulp gevolgd, werk dagelijks met groepen op het gebied van persoonlijke en professionele groei en bied individuele coachings aan. 


Erna Sterckx

Me afstemmen op het ritme van mensen, fijngevoelig aanwezig zijn en hen zo begeleiden in het ontdekken van hun eigen kleur. Dat is wat me drijft in dit werk.

In 2012 kwam ik in contact met ITIP en Het Persoonlijk Jaar. Wat een openbaring! Ik begon veel meer te voelen, ging mijn lichaam bewonen en van daaruit leven. Instrument voor Hulp en het Energetische basisjaar volgden, geïnspireerd door een holistische kijk die denken, voelen en handelen verbindt. Op deze manier werk ik ook in mijn eigen individuele praktijk en als ik leidinggevenden en teams begeleid in organisaties. Blij dat ik co-begeleider ben van het basisjaar van Het Persoonlijk Jaar!marcelfavier
Marcel Favier

“Op heldere en zachtmoedige wijze help ik mensen om hun verlangens en innerlijke kracht aan te boren en concreet in te zetten in hun leven en werk.”

Ik ben begeleider in de ITIP Opleiding en Instrument voor hulp. Vanuit ITIP Ontwikkeling en Advies werk ik als teambegeleider en coach in organisaties. Ik geef trainingen persoonlijk leiderschap en ik houd me bezig met conflictinterventie en cultuuronderzoek in organisaties. Ik leid ook bezinningstochten naar de bergen van Nepal.


Arthur Kleintjens

In de begeleiding van deelnemers is het telkens weer de directe ontmoeting die mij inspireert. Hoe relatief eenvoudig is het toch om elkaar, dwars door alle lagen heen, te leren kennen en tot verdieping te komen. 

Liefdevol confronterend, vaak met lichtheid en humor, richt mijn begeleiding zich op je vermogen om in het hier en nu aanwezig te zijn. Om vanuit een wakker bewustzijn vrijer te leven.

Op alle terreinen van mijn werk vind ik het bijzonder wanneer het vastgezette weer vrij gaat stromen. Wanneer een individu wakker wordt en met nieuwe ogen naar zichzelf gaat kijken, partners in een liefdesrelatie elkaar weer vinden, wantrouwen in een team weer tot vertrouwen wordt of ingedutte medewerkers weer geïnspireerd raken.

Het ontroert me dat in al die verschillende situaties het hart zich opent en de liefde voelbaar wordt, ook in woord en daad. Dat je als mens steeds in staat bent het licht te laten zegevieren. Zo eenvoudig en moeilijk tegelijk.


Herma Meulenkamp

“Vaak ben ik verwonderd door de kracht en de eigenheid die in ieder schuilt als het binnenste werkelijk naar buiten mag komen.”
Als begeleider ben ik werkzaam in verschillende opleidingen van het ITIP. Ook geef ik coaching aan mensen met persoonlijke vragen, levensvragen of mensen die problemen hebben met betrekking tot hun werk. Al 37 jaar begeleid ik mensen om zo vrij mogelijk hun weg in het leven te vinden.


ITIP school voor leven en werk is gevestigd in Nederland, Marspoortstraat 16, 7201 JC in Zutphen. Voor onze trajecten en activiteiten in België werken we nauw samen met verschillende locaties door het land. Bekijk onze agenda voor het actuele aanbod.